Archiwum

Wykaz przedmiotów

OBOWIĄZKOWYCHCYKL 4-LETNI

Klasa I

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 45 minut
 2. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut

Klasa II

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 45 minut
 2. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 3. Audycje muzyczne – 1x w tygodniu 45 minut
 4. Chór, orkiestra lub zespół – 1x w tygodniu 90 minut

Klasa III

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 45 minut
 2. Fortepian dodatkowy – 1x w tygodniu 30 minut
 3. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 4. Audycje muzyczne – 1x w tygodniu 45 minut
 5. Chór, orkiestra lub zespół – 1x w tygodniu 90 minut

Klasa IV

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 45 minut
 2. Fortepian dodatkowy – 1x w tygodniu 30 minut
 3. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 4. Audycje muzyczne – 1x w tygodniu 45 minut
 5. Chór, orkiestra lub zespół – 1x w tygodniu 90 minut


CYKL 6-LETNI

Klasa I 

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 30 minut
 2. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 3. Rytmika – 1x w tygodniu 45 minut

Klasa II 

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 30 minut
 2. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 3. Rytmika – 1x w tygodniu 45 minut

Klasa III 

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 30 minut
 2. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 3. Rytmika – 1x w tygodniu 45 minut

Klasa IV

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 45 minut
 2. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 3. Audycje muzyczne – 1x w tygodniu 45 minut
 4. Chór, orkiestra lub zespół – 1x w tygodniu 90 minut

Klasa V

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 45 minut
 2. Fortepian dodatkowy – 1x w tygodniu 30 minut
 3. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 4. Audycje muzyczne – 1x w tygodniu 45 minut
 5. Chór, orkiestra lub zespół – 1x w tygodniu 90 minut

Klasa VI

 1. Instrument główny – 2x w tygodniu po 45 minut
 2. Fortepian dodatkowy – 1x w tygodniu 30 minut
 3. Kształcenie słuchu – 2x w tygodniu po 45 minut
 4. Audycje muzyczne – 1x w tygodniu 45 minut
 5. Chór, orkiestra lub zespół – 1x w tygodniu 90 minut


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk