ArchiwumPrzewodniczący:             Mateusz Blok

Zastępca:                          Martyna Bednarska

Skarbnik:                          Sabina Szatkowska

Sekretarz:                         Wiktoria TelegaDofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk