ArchiwumRADA  RODZICÓW  Szkoły Muzycznej I st. w Kańczudze

rok szkolny 2018/19:Tomasz Szybiak         – przewodniczący

Ewa Kozłowska          – zastępca przewodniczącego

Barbara Kalińska       – sekretarz

Irena Kamińska          – skarbnik

CZŁONKOWIE:

Małgorzata Hawro

Aneta Mendycka

Andrzej Adamczak Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł/semestr

można dokonać w Sekretariacie Szkoły 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk