ArchiwumRADA  RODZICÓW  Szkoły Muzycznej I st. w Kańczudze:Aleksander Bratkowski         – przewodniczący

Ewa Pelczarska            – zastępca przewodniczącego

Urszula Pelczarska-Konkol  – sekretarz

Alicja Ząbroń                           – skarbnik

CZŁONKOWIE:

Aneta Mendycka

Małgorzata Hawro

Andrzej Adamczak

Katarzyna Kruba 

Tomasz SzybiakWpłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł/semestr

można dokonać w Sekretariacie Szkoły

lub kierować na konto Nr

93 9093 1033 2005 0504 5439 0001

Bank Spółdzielczy w Dynowie O/Kańczuga 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk