Archiwum

1. Wniosek, Kwestionariusz i Oświadczenia (dostępne również w sekretariacie)

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Szkole Muzycznej 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk