Archiwum

Dokumenty potrzebne do nauki w szkole należy składać już od 1 kwietnia do końca maja:

1. Wniosek, Kwestionariusz i Oświadczenia – dostępne poniżej

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej


WNIOSEK, KWESTIONARIUSZ I OŚWIADCZENIA

Komplet dokumentów prosimy złożyć do Sekretariatu Szkoły

do dnia 31 maja

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk