Archiwum

Jaromir Winiarz

uczeń klasy akordeonu p. Krzysztofa Burego.

Otrzymał:

– Wyróżnienie III stopnia w I kategorii do 9 lat w  II Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej – 3.12.2015

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk