Archiwum

19.06.2019 Zakończenie Roku Szkolnego

Minął kolejny Rok Szkolny. Uroczystą akademię szkolną rozpoczęła szkolna orkiestra dęta pod batutą Tomasza Kłosa wykonując „Hymn Państwowy”. Wśród gości po raz pierwszy na zakończeniu roku swoją obecnością zaszczycił nas  Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – pan Andrzej Żygadło oraz Sekretarz pani Teresa Argasińska. Pan Burmistrz na ręce pani Dyrektor Beaty Drabik-Sowa złożył podziękowania dla całej społeczności szkoły za pracę, włożony trud i rozwój szkoły oraz życzył powodzenia na kolejne lata działalności. Podziękowania otrzymaliśmy również od Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Tomasza Szybiaka. Działająca przy Szkole Rada Rodziców ufundowała najzdolniejszym uczniom nagrody książkowe. Tego dnia pożegnaliśmy 16-stu absolwentów Szkoły, którzy odebrali Świadectwa Ukończenia Szkoły Artystycznej (wielu z wyróżnieniem) potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w Księdze Absolwentów Szkoły Muzycznej I st. w Kańczudze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk